FİKİR VE GELİŞİM AKADEMİSİ

Fikir ve Gelişim Akademisi’nin amacı, AK Parti İzmir teşkilat mensuplarımızın siyasetin iç ve dış prensiplerine uygun teknik ve beceriler doğrultusunda eğitilerek, kişinin siyasi bilgi ve donanımına fayda sağlamaktır. Teşkilat mensupları akademi içerisinde aldıkları dersler sayesinde hem kişisel bilgi donanımı edinecek hem de kurumun yapısına uygun nitelikte performans sağlayarak siyasi odaklı donanıma sahip olacaktır. Akademi kapsamında Hitabet, Vücut ve Liderlik Sanatı, Kılık Kıyafet Moda, Ritim, Raporlama ve Sunum, Sosyal Medya Kullanımı, Hafıza Teknikleri ve son olarak Protokol ve Karşılama olmak üzere toplam 7 ayrı konuda eğitim verilecektir. Eğitimlerimiz hem siyasete yıllarını vermiş başarılı siyasetçilerimiz hem de alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde sürecek.

Fikir ve Gelişim Akademisi Yarının siyasetine ışık tutarak, yeni nesil gençlerimize örnek teşkil edecek teşkilat mensupları yetiştirme hedefiyle yola çıkmıştır.

EĞİTİM KONULARI
AKADEMİ
Akademi kapsamında Hitabet, Vücut ve Liderlik Sanatı, Kılık Kıyafet Moda, Ritim, Raporlama ve Sunum, Sosyal Medya Kullanımı, Hafıza Teknikleri ve son olarak Protokol ve Karşılama olmak üzere toplam 7 ayrı konuda eğitim verilecektir.

Bu dersin sonunda kişi, topluluğa karşı hitap ederken jest, mimik kullanımının önemine vurgu yapılarak, konuşmada vücut dilinin karşı tarafa uyandırdığı olumlu ve olumsuz izlenimler hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Ayrıca katılımcılar bir grupta veya ortamda kişiyi lider konuma getirebilecek vücut dili, bakış, duruş ve göz temasının önemi hakkında bilgilendirilecektir.

Geleneksel medyanın giderek yerini dijital medyaya bırakmasının ardından sosyal medya giderek önemini arttırmıştır. Bu ders kapsamında kişi sosyal medya ortamında kişisel paylaşımların nasıl kitlesel paylaşımlara dönüştüğünü ve siyasi çalışmalarda sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu bununla birlikte ise sosyal medyayı nasıl kullanacağı hakkında bilgilendirilecektir.

Herhangi bir açılışta, veya organizasyonda, protokol davetlerinin konuya uygun kişilerle ilerlemesi gerektiğine vurgu yapılacaktır. Bununla beraber protokol masası, protokol karşılaması ve protokol ile girilecek olan ikili ilişkilerdeki davranış şekilleriyle ilgili kişiler bilgilendirilecektir.

Özel hayatta ve siyasi hayatta kişilerin zaman yönetimini öğrenmesiyle daha verimli bir yaşama kavuşmasını sağlayabilmek ve kriz aşamalarında stres yönemiyle ilgili önemli bilgilere yer veirlmektedir.